Archive for ‘Reasoning’

30/01/2012

Neurolaw & Neuropolitics

A discussion with Walter Sinnott-Armstrong (Dartmouth College), Nita Farahany (Vanderbilt University), Sheril Kirshenbaum (Duke Universty), and Lawrence Krauss (Arizona State University).
Moderated by TSN Director Roger Bingham

read more »

Tags:
30/12/2011

Office Hours with Walter Sinnott-Armstrong on Neuroscience in the Law

read more »

26/11/2011

B. Brożek, The ontology of law from a biological perspective (draft version)

We warmly invite you to pursue the draft version of the paper The ontology of law from a biological perspective by Bartosz Brożek.

Tags:
23/10/2011

We are back! New paper and invitation to cooperation!

After a short break we are back!

We would like to invite anyone who is interested in topics related to neuroscience and law  to read and comment on the following paper – Neurolaw. A new paradigm in legal philosophy.

We are happy to announce that anyone interested in law and biology can publish her papers, drafts and short reviews on our blog.

We accept papers in Polish and English.

Enjoy reading!

Tags:
24/02/2011

Recenzja tekstu Umysł i normatywność…

Pracę Umysł i normatywność… cechuje duża syntetyczność prowadzonych rozważań. Ten sposób prezentacji ma swoje wady i zalety. Celem tekstu jest prezentacja możliwie najszerszego spectrum perspektyw badawczych, które można wykorzystać– zdaniem Autora – w badaniach nad zjawiskiem normatywności.

W pracy znajdują się fragmenty poświęcone filozofii umysłu, psychologii, informatyce, cybernetyce, „starej nauce o umyśle”, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej, neurobiologii i współczesnej nauce o umyśle. W przypadku wielu z tych wątków Autor odnosi się także do historii tych dyscyplin, ich ustaleń oraz metodologii.

Wypada zauważyć, że to co w zamierzeniu Autora uchodzić mogło za zaletę – czyli jej syntetyczność – w wyniku braku dyscypliny naukowej szybko może zmienić się w wadę. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy pod szyldem „ustalenia psychologii” czytelnik odnaleźć może jedynie kilka uwag ogólnych. Przedstawienie zaś „całej” (?) historii neurobiologii, psychologii, czy współczesnej nauki o umyśle na mniej niż jednej stronie dla każdej z tych dyscyplin musi budzić sprzeciw. Tego typu skrótowość cechuje całą strukturę tekstu i źle wypływa na jego odbiór.

Podsumowując tę część należy stwierdzić, że w pracy rzeczywiście starano się przedstawić możliwie najszerszą perspektywę naukową, niestety sposób w jaki tego dokonano pozostawia wiele do życzenia – zwłaszcza gdy chodzi o precyzję rozważań.

Umysł i normatywność… ma stanowić, jak już to zostało powiedziane, punkt wyjścia w dyskusjach związanych z metodologicznymi aspektami wykorzystania nauk o umyśle w rozwiązaniu zagadki normatywności. Problem jednak w tym, że Autor zasadniczo w ogóle nie odnosi się do problemu normatywności – nie określa w pracy, czym jest dla niego to zjawisko i jak je rozumie. Co więcej, pojęcie „normatywność” (w różnych odmianach) pojawia się w dokładnie trzy razy: dwa razy w tytule i raz w tytule punktu pierwszego. Trudno więc uznać, że tekst ten rzeczywiście mówi nam coś o normatywności. Wydaje się więc, że tytuł jest nieadekwatny do treści i należy go zmienić.

W samym tekście można odnaleźć wiele miejsc, nad którymi trudno przejść do porządku dziennego i do których Autor powinien się odnieść. Jednym z nich jest np. stwierdzenie, że „każda refleksja filozoficzna z perspektywy dzisiejszej nauki była de facto refleksją dotyczącą ludzkiego umysłu.” Otóż, nie każda. Tego typu stwierdzenia sprawiają, że czytelnik zastanawia się czym dla Autora jest filozofia i czym jest „umysł”. Takich fragmentów w pracy jest więcej.

Ostatnią rzeczą do której chciałbym się odnieść jest pewna apodyktyczność pojawiająca się między wierszami pracy. Autor przyjmuje wyraźne stanowisko filozoficzne i wygłasza – w pewnym sensie – ex cathedra swe twierdzenia jako oczywiste (np. rozstrzygając problem bytów emergentnych, kontrowersje związane z pojęciem superweniencji). Dobitnym tego przykładem jest odwołanie się do słów prof. Turskiego mających – podobno – świadczyć, że nie przyjęcie określonych stanowisk filozoficznych (których sam Autor jest zwolennikiem) ma podłoże psychologiczne i wiąże się z „bezpieczeństwem” psychicznym. Tego typu argumenty (?) erystyczne w pracy naukowej nie powinny się znajdować.

Na koniec chciałbym przeprosić za ogólny charakter niniejszej recenzji. Jednakowoż jest on wynikiem wysokiego stopnia ogólności tekstu recenzowanego.

Tags:
19/01/2011

Lukasz Lazarz. Draft: Wybór (choice making) i pojęcie użyteczności (utility) – AI vs psychologia i ekonomia.

choice and utility – projekt tektu zostal zainspirowany rozmowa na ostatnim seminarium. W ramach rozmowy postawiono mi zarzut, ze dokonuje w swoich pracach nieuzasadnionego przeniesienia zasad rzadzacych mechanizmem wyboru w ramach architektur poznawczych do sfery zlozonych czynnosci poznawczych wlasciwych czlowiekowi. W szczegolnosci zarzuty dotyczyly (1) nieuwzgledniania wynikow badan wspoleczesnej psychologii i ekonomii (2) powrot do archaicznego rozumienia uzytecznosci a la Bentham (3) w szczegolnosci nieuwzglenienie prac Kahnemana. W tym tekscie staram sie wykazac, ze w rzeczywistosci jest dokladnie na odwrot:  przedstawione w moich pracach rozumienie utilitarnosci esktrapolowane z architektur poznawczych (1) doskonale koresponduje z wynikami wspolczesnej psychologii i ekonomii (2) obydwa podejscia wzajemnie wspieraja sie i uzupelniaja (3) zasada maksymalizacji uzytecznosci  z wieloma zastrzezeniami wydaje sie jednak byc zalozeniem slusznym co wyraza sam Kahneman w artykule o znamiennym tytule: Back to Bethem? Exploartions of experienced utility.

 

 

27/11/2010

Obrona antynaturalizmu. Wokół myśli F.A. Hayeka

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania przedstawiam kompletną (prawie) wersję Obrona antynaturalizmu. Wokol mysli F.A. Hayeka Brakuje w niej, tak jak sygnalizowałem jednego rozdziału który jest zaznaczony w środku wraz z jego planem. za tydzień nie będę mógł się bronić przed waszymi zarzutami – dopiero za dwa tygodnie. Plan był taki, aby skupić się na rozdziale poświęconym wyjaśnieniu naukowym.

Po ostatniej dyskusji mam kilka przemyśleń, z którymi poniżej chciałbym się podzielić:

1. Sądzę, że w rozdziale pierwszym niepotrzebnie zasygnalizowałem że będę wspierał model DN wyjaśnienia naukowego wg Hempla. Nie jest to do końca prawda. Z modelu tego biorę tak na prawdę tylko dwa elementy:

– to, że wyjaśnienie jest w istocie szczególnym przypadkiem rozumowanie, co jest w istotnej opozycji do modeli realistycznych wskazująch na to, że wyjaśnienia polega na przedstawienie łańcucha przyczyn;

– to, że istotne elementem tego rozumowania jest wskazanie jakieś uchwyconej prawidłowości występującej w wyjaśnianym fenomenie – nazwanie tej prawidłowości prawem natury / ananke może być co nieco mylące;

2. W pozostałym zakresie model jest uzupełniany przez myśl Hayeka i Groblera; Hayeka w tej części w której uznaje on, że wyjaśnienie to nic innego jak modelowanie; A Groblera w tej części w której proponuje on kryterium rozrozniania mocy wyjasniającej hipotez;

3. Odnosząc się zaś wprost do pytania (Radek i Bratek) czy teoria, której falsyfikowalność jest znikoma będzie naukowym wyjaśnieniem? Tak, będzie – nawet jeśli jej falsyfikowlaność będzie zerowa. Tyle, że może być marnym wyjaśnieniem. Każda inna, która wskaże jakiś fakty ja falsyfikujące i pozowoli tym samym na odpowiedź na większą liczbę problemów, będzie miała większą moc wyjaśniającą.

Tags:
18/06/2010

Pei Wang “From Inheritance relation to Non Axiomatic Logic”. [International Journal of Approximate Reasoning, 11(4), 281-319, 1994]

Text:
Pei Wang “From Inheritance relation to Non Axiomatic Logic”. [International Journal of Approximate Reasoning, 11(4), 281-319, 1994]

Abstract:
At the beginning of the paper, three binary term logics are defined. The first is based only on inheritance relation. This relation refers to weights between nodes of semantic network (terms). As author says the second and the third logics suggest a new way to process extension and intension. They have also interesting relations with Aristotle’s logic.
Based on the three simple systems a Non Axiomatic Logic is defined. It has term oriented language and an experience grounded semantics. It can uniformly represents and processes randomness, fuzziness and ignorance. It can also uniformly carries out deduction, abduction, induction and revision.

Commentary:
The proposed paper is a good start for Pei Wang works relating to cognitive logic. Cognitive logic claims to be an underlying logic for reasoning resulting from physical properties of neural networks (human mind). The work and underlying idea of Wang’s papers is an interesting piece which may be an important contribution for many methodology issues, like normative methodology. The paper may be helpful for understanding why the axiomatic logic seems to be a good methodology for normative disciplines however we have many problems with its adaptation.

Tags:
11/06/2010

Lukasz Lazarz. Abstract: “Normative methodology (cognitive logic) in frames of Cognitive Theory of Normativity. Solution to Jorgensen’s dilemma.”

Abstract here: LLazarz. Normative methodology obi .
Instead of usual short review I attach an abstract of the paper being prepared regarding normative methodology what toghether with prior papers on theory of norms constitutes almost full theory of normativity.
The text is being prepared for Cognitive Science workshps regarding influance of modern empirical sciences on philosophy of logic taking place in Amsterdam in December this year (the paper is not approved yet).
LL

Tags:
27/05/2010

Lukasz Lazarz. Kongnitywna Teoria Normy. Schematy i pojęcia normatywne.

TEKST: Kognitywna Teoria Normy
Powyżej przedstawiam Wam polską wersję prezentowanego ostatnio tekstu. Uzupełniłem ją o część stricte “normatywną”. Jako, że omawialiśmy część pierwszą – będę wdzięczny także za uwagi do drugiej części tekstu – w miarę możliwości na blogu lub w ramach przyszłych spotkań.

Tekst stanowi “bazę” wykładu o takim samym tytule, które będę miał okazję zaprezentować w ramach zbliżającej się konferencji kognitywistycznej “Pojęcia. Od konceptualizacji do reprezentacji.” organizowanej przez Instytut Filozofii UJ (Zakład Filozofii Logicznej i Kognitywistyki) mającej odbyć się w budynku Collegium Maius w dniach 9 i 10 września 2010.

Pozdrawiam,
ŁŁ.