Archive for ‘Psychology’

04/07/2012

Short Review: Kirchhofer KC, Zimmermann F, Kaminski J, Tomasello M (2012) Dogs (Canis familiaris), but Not Chimpanzees (Pan troglodytes), Understand Imperative Pointing.

A short review of an article  Kirchhofer KC, Zimmermann F, Kaminski J, Tomasello M (2012) Dogs (Canis familiaris), but Not Chimpanzees (Pan troglodytes), Understand Imperative Pointing by P. Urbanczyk.

Piotr_Urbanczyk_short_review

Tags:
30/01/2012

Neurolaw & Neuropolitics

A discussion with Walter Sinnott-Armstrong (Dartmouth College), Nita Farahany (Vanderbilt University), Sheril Kirshenbaum (Duke Universty), and Lawrence Krauss (Arizona State University).
Moderated by TSN Director Roger Bingham

read more »

Tags:
30/12/2011

Office Hours with Walter Sinnott-Armstrong on Neuroscience in the Law

read more »

28/12/2011

Brain Research at Stanford: The Law

read more »

13/05/2011

Dowód czysto statystyczny – projekt badań

Projekt eksperymentu znajduje się tutaj.

09/03/2011

B. Kucharzyk ‘Efekt niedopuszczalnych dowodów’

Tekst na najbliższe seminarium znajduje się tutaj. Część dotyczącą badań własnych (czyli od połowy strony 10 do końca) można sobie właściwie darować – ich wyniki mogę krótko omówić w piątek.

Pozdrawiam, Bartek

02/03/2011

Normatywność a psychologia moralna

Tekst na najbliższe seminarium znajduje się tutaj.

Tags:
24/02/2011

Recenzja tekstu Umysł i normatywność…

Pracę Umysł i normatywność… cechuje duża syntetyczność prowadzonych rozważań. Ten sposób prezentacji ma swoje wady i zalety. Celem tekstu jest prezentacja możliwie najszerszego spectrum perspektyw badawczych, które można wykorzystać– zdaniem Autora – w badaniach nad zjawiskiem normatywności.

W pracy znajdują się fragmenty poświęcone filozofii umysłu, psychologii, informatyce, cybernetyce, „starej nauce o umyśle”, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej, neurobiologii i współczesnej nauce o umyśle. W przypadku wielu z tych wątków Autor odnosi się także do historii tych dyscyplin, ich ustaleń oraz metodologii.

Wypada zauważyć, że to co w zamierzeniu Autora uchodzić mogło za zaletę – czyli jej syntetyczność – w wyniku braku dyscypliny naukowej szybko może zmienić się w wadę. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy pod szyldem „ustalenia psychologii” czytelnik odnaleźć może jedynie kilka uwag ogólnych. Przedstawienie zaś „całej” (?) historii neurobiologii, psychologii, czy współczesnej nauki o umyśle na mniej niż jednej stronie dla każdej z tych dyscyplin musi budzić sprzeciw. Tego typu skrótowość cechuje całą strukturę tekstu i źle wypływa na jego odbiór.

Podsumowując tę część należy stwierdzić, że w pracy rzeczywiście starano się przedstawić możliwie najszerszą perspektywę naukową, niestety sposób w jaki tego dokonano pozostawia wiele do życzenia – zwłaszcza gdy chodzi o precyzję rozważań.

Umysł i normatywność… ma stanowić, jak już to zostało powiedziane, punkt wyjścia w dyskusjach związanych z metodologicznymi aspektami wykorzystania nauk o umyśle w rozwiązaniu zagadki normatywności. Problem jednak w tym, że Autor zasadniczo w ogóle nie odnosi się do problemu normatywności – nie określa w pracy, czym jest dla niego to zjawisko i jak je rozumie. Co więcej, pojęcie „normatywność” (w różnych odmianach) pojawia się w dokładnie trzy razy: dwa razy w tytule i raz w tytule punktu pierwszego. Trudno więc uznać, że tekst ten rzeczywiście mówi nam coś o normatywności. Wydaje się więc, że tytuł jest nieadekwatny do treści i należy go zmienić.

W samym tekście można odnaleźć wiele miejsc, nad którymi trudno przejść do porządku dziennego i do których Autor powinien się odnieść. Jednym z nich jest np. stwierdzenie, że „każda refleksja filozoficzna z perspektywy dzisiejszej nauki była de facto refleksją dotyczącą ludzkiego umysłu.” Otóż, nie każda. Tego typu stwierdzenia sprawiają, że czytelnik zastanawia się czym dla Autora jest filozofia i czym jest „umysł”. Takich fragmentów w pracy jest więcej.

Ostatnią rzeczą do której chciałbym się odnieść jest pewna apodyktyczność pojawiająca się między wierszami pracy. Autor przyjmuje wyraźne stanowisko filozoficzne i wygłasza – w pewnym sensie – ex cathedra swe twierdzenia jako oczywiste (np. rozstrzygając problem bytów emergentnych, kontrowersje związane z pojęciem superweniencji). Dobitnym tego przykładem jest odwołanie się do słów prof. Turskiego mających – podobno – świadczyć, że nie przyjęcie określonych stanowisk filozoficznych (których sam Autor jest zwolennikiem) ma podłoże psychologiczne i wiąże się z „bezpieczeństwem” psychicznym. Tego typu argumenty (?) erystyczne w pracy naukowej nie powinny się znajdować.

Na koniec chciałbym przeprosić za ogólny charakter niniejszej recenzji. Jednakowoż jest on wynikiem wysokiego stopnia ogólności tekstu recenzowanego.

Tags:
19/01/2011

Lukasz Lazarz. Draft: Wybór (choice making) i pojęcie użyteczności (utility) – AI vs psychologia i ekonomia.

choice and utility – projekt tektu zostal zainspirowany rozmowa na ostatnim seminarium. W ramach rozmowy postawiono mi zarzut, ze dokonuje w swoich pracach nieuzasadnionego przeniesienia zasad rzadzacych mechanizmem wyboru w ramach architektur poznawczych do sfery zlozonych czynnosci poznawczych wlasciwych czlowiekowi. W szczegolnosci zarzuty dotyczyly (1) nieuwzgledniania wynikow badan wspoleczesnej psychologii i ekonomii (2) powrot do archaicznego rozumienia uzytecznosci a la Bentham (3) w szczegolnosci nieuwzglenienie prac Kahnemana. W tym tekscie staram sie wykazac, ze w rzeczywistosci jest dokladnie na odwrot:  przedstawione w moich pracach rozumienie utilitarnosci esktrapolowane z architektur poznawczych (1) doskonale koresponduje z wynikami wspolczesnej psychologii i ekonomii (2) obydwa podejscia wzajemnie wspieraja sie i uzupelniaja (3) zasada maksymalizacji uzytecznosci  z wieloma zastrzezeniami wydaje sie jednak byc zalozeniem slusznym co wyraza sam Kahneman w artykule o znamiennym tytule: Back to Bethem? Exploartions of experienced utility.

 

 

10/12/2010

Tms method used to treat patients

Polish news on the patient that was woken up from vegetative state using tms can be found here. The article referred to will soon be available here.