Archive for ‘Language’

04/07/2012

Short Review: Kirchhofer KC, Zimmermann F, Kaminski J, Tomasello M (2012) Dogs (Canis familiaris), but Not Chimpanzees (Pan troglodytes), Understand Imperative Pointing.

A short review of an article  Kirchhofer KC, Zimmermann F, Kaminski J, Tomasello M (2012) Dogs (Canis familiaris), but Not Chimpanzees (Pan troglodytes), Understand Imperative Pointing by P. Urbanczyk.

Piotr_Urbanczyk_short_review

Tags:
08/04/2012

Minicourse on Legal Argumentation by H. Prakken.

Our offer for Easter is Minicourse on Legal Argumentation held by University of Groningen:

Course description:

Being able to argue is an essential skill of both legal scholars and legal practicitioners. This part of the course aims to provide the student insight into theoretical accounts of the structure of rational legal argumentation, as well as practical skills to analyse the argumentation structure of a given legal text, to assess the quality of legal arguments and to give a clear logical structuree to one’s own argumentative texts.

The following topics will be discussed:

  • The structure of arguments
  • Argument and counterargument
  • Legal argumentation schemes
  • Assessing the quality of legal arguments

Course website: HERE

 

Happy Easter Biolawgy Readers!

Tags:
12/06/2010

Bartosz Brożek, “Normatywność prawa. Szkic teorii”

Tutaj znajduje się tekst na następne seminarium. Enjoy!

BB

11/06/2010

Lukasz Lazarz. Abstract: “Normative methodology (cognitive logic) in frames of Cognitive Theory of Normativity. Solution to Jorgensen’s dilemma.”

Abstract here: LLazarz. Normative methodology obi .
Instead of usual short review I attach an abstract of the paper being prepared regarding normative methodology what toghether with prior papers on theory of norms constitutes almost full theory of normativity.
The text is being prepared for Cognitive Science workshps regarding influance of modern empirical sciences on philosophy of logic taking place in Amsterdam in December this year (the paper is not approved yet).
LL

Tags:
22/04/2010

Konspekt referatu ‘The theory of meaning in communication as a game theoretical incentive for coordination’

W załączeniu tekst na piątkowe seminarium: konspekt fp

22/04/2010

M. Gazzaniga – wywiad

Dla zainteresowanych umieszczam ponad godzinny wywiad, którego udzielił znany zwolennik zbliżenia prawa i neuroscience, profesor M. Gazzaniga.

Wywiad do obejrzenia i wysłuchania tutaj.

Tags:
26/03/2010

Short review: Anderson, J. R., Matessa, M. & Douglass, S. (1995). The ACT-R theory and visual attention. In Proceedings of the Seventeenth Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 61-65). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Text:

Anderson, J. R., Matessa, M. & Douglass, S. (1995. The ACT-R Theory of and visual attansion. Proceedings of the Seventeenth Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 61-65). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Abstract:

The article shows how the ACT-R system, which is a general system for modeling a wide range of higher level cognitive processes, has been extended to include a theory of visual attention (synthesis of the spotlight metaphor of Posner, feature synthesis model of Treisman and attentional model of Wolfe). Production rules can direct the attention to primitive visual features in the visual array. When attention is focused on a region, features in that region can be synthetised into declarative chunks. Assuming a time to switch attention of about 200 msec., this model proves capable of simulating the results from a number of the basic studies of visual attention. The ACT-R model  has been extended  to complex problem solving like equitation solving where we have shown that an important component of learning is acquiring efficient strategies for scanning the problem.

Commentary:

The above paper may seem to be irrelevant for the problem of biological foundations of law. However I strongly believe that the there is no fundamental differences between different kind of choices we make, independently from their complexity and their genesis. I strongly believe there are solid and common basis of any decision making. One of the fields where decision making is made within human architectures is field of visual attention. The problem of decision making and its nature is consequently connected with decision making regularity what is almost a normative problem already.

Tags:
12/03/2010

Short review: M. Mahlmann , J. Mkhail, Cognitive Science, Ethics, Law

Text:

 

M. Mahlmann , J. Mkhail, Cognitive Science, Ethics, Law,  http://www.law.georgetown.edu/faculty/mikhail/documents/Cognitive_Science_Ethics_and_Law_000.pdf

Abstract:

 

The above short paper is a good start on cognitive science perspective on ethics and law. The author shows how views on human mind developed within history, underlining moments where stronger stimulus had been given by scientific accelerations. One of this moments was a cognitive revolution of 1950s-1960s of XX century.

In the light of developments the author asks the following questions: what about morality? Wasn’t Hume correct to locate it in the capital he meant to conquer? Does not the existence of the language faculty and the modular view of the mind it helped spawn lend plausibility to the view that human beings likewise possess a distinct moral faculty? Can postulating such a faculty help explain the facts of moral development and the phenomenology of moral judgment?

Besides relevance of cognitive science for philosophy of mind, morality (ethics) the author also tries to answer shortly on question of relevance of cognitive science for law. On practical level it may have a serious implications for our understanding of fields such as a crime, tort, contract, evidence, agency, mens rea, insanity, culpability in general.

Commentary:

 

The paper is not very full of new ideas or theses. However I find valuable as it shows a new perspective for moral, ethics or legal researches. This new cognitive science perspective started in 1950s-1960s of XX century, however more and more often it „attacks” the most conservative corners of philosophy connected with normativism.

Tags:
05/03/2010

Short review: Suzanne Kremer, “Ludzkie poznanie a proces uszczegóławania zdarzeń”

„Ludzkie poznanie a proces uszczegóławiania zdarzeń” Suzanne Kremmer

1. Główne kwestie tekstu:

Sposób konceptualizacji świata, kategoryzacja doświadczeń tak, aby można było o nich myśleć i na nich działać oraz komunikować się.

Językoznawstwo kognitywne- bada sposób, w jaki forma leksykalna i gramatyczna wyraża treści semantyczne, oraz odnosi te analizy językowe do badanych niezależnie procesów i zdolności poznawczych.

Typologia języków- zajmuje się związkiem formy językowej ze znaczeniem, ale poprzez badanie zakresu i różnic pomiędzy poszczególnymi językami na całym świecie.

Założenie Kremmer to podejście kognitywno- typologiczne.

2. Typologia kognitywna pozwala stwierdzić, że im więcej jest języków, które wprowadzają rozróżnienie między konkretnymi znaczeniami lub też podporządkowują dwa znaczenia jednemu pojęciu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ludzie mają uniwersalną skłonność do zauważania takich zależności i gramatycznego[1] kodowania ich w języku np. z powodu bliskiego powiązania poznawczego znaczeń.

Przykład: pojęcie posiadania [konstrukcja predykatywno- posesywna]

W różnych rodzajach języków ujmuje się je odmiennie:

(1)   Związek między posiadaniem a lokalizacją. W wielu językach, aby powiedzieć, że ktoś coś posiada mówi się dosłownie, że posiadana rzecz jest „przy”, „z”, „w ręku”, czy też „w domu” posiadającego- tak jest np. w języku wschodnioafrykańskim.

(2)   Ujęcie formalne. W większości języków europejskich nie występuje powiązanie pomiędzy lokalizacją a posiadaniem np. w języku angielskim.

(3)   Ujęcie w południowoamerykańskim języku guarani polega po prostu na ukazaniu związku między opcjonalnym posiadającym a posesywną grupą rzeczownikową.

Lokalizacja w guarani w ogóle nie jest powiązana z posesywnością, lecz wymaga fraz adpozycyjnych jasno opisujących miejsce, w którym znajduje się przedmiot.

Wniosek: kategorie posiadania i lokalizacji są ze sobą poznawczo powiązane, przy czym kategoria lokalizacji jest podstawowa- w większości języków jest historycznie bądź derywacyjne pierwsza. Konstrukcje dotyczące posiadania często bywają wyraźnie lokalizacyjne, natomiast raczej nie obserwuje się zjawiska odwrotnego.

Wykorzystanie tej metodologii pozwala zaobserwować, które znaczenia ludzie najchętniej kategoryzują łącznie, a które oddzielnie, co z kolei umożliwia stworzenie podstaw kategorii pojęciowych opartych o gramatykę. Kremmer uważa, że dzięki analizie semantycznej można precyzyjnie określić relacje pomiędzy kategoriami pojęciowym. Wyniki tego zabiegu określa jako „mapy semantyczne badanych domen pojęciowych.”

Podstawowa struktura semantyczna prostego zdarzenia: proste zdanie [dlatego nie skupiamy się w badaniach nad relacjami języków na większych jednostkach np. całych tekstach czy akapitach]


[1] Dlaczego koncentrujemy się na gramatycznych kategoriach, nie natomiast na leksykalnych lub innych kategoriach języka?

Typolodzy skupiają się na gramatyce, czyli elementach związanych z morfologią i składnią, dlatego, że reguły gramatyczne są względnie ograniczone w porównaniu z możliwościami jakich dostarcza leksyka. Problemy takie jak czas gramatyczny (stosunek czasu mówienia do czasu opisywanego wydarzenia) czy lokalizacja mogą zostać rozwiązane na ograniczoną ilość sposobów, co pozwala na precyzyjne badania w tym zakresie.

Ponadto dzięki skupieniu się na gramatyce pomija się w większej części problem nieprzekładalności określonych wyrażeń konkretnych w dwóch językach, nieuniwersalnych doświadczeń.

Tags: