Archive for ‘Ethics’

18/02/2012

Controversies about personal responsibility

Today we propose a debate concerning neuro-perspective in criminal law and the problem of predetermining one’s actions, according to criminal events and responsibility for one’s actions. David Eagleman text entitled Breivik’sBrain offers some discussion on this topic connected with rather recent events in Norway. We are encouraging to join the discussion about main theme of this short and popular article which can be summarized in one sentence: Does the progress in neuroscience will provide us the framework that will banish personal responsibility from the law?

More general discussion:

Does Neuroscience refute Free Will?

Neuroscience and Personal Responsibility(Summary of a conference).

Neuroethics and Law Blog

Tags:
14/02/2012

Normativity according to Hayek

Herein you will find the text for the next seminar on Friday. The text is a ‘working paper’ . It lacks complete footnotes and the language requires to be reviewed and corrected. Please note that it is my first text in English:)

Tags:
13/02/2012

Patricia Churchland: Neuromorality

Discussion with Patricia Churchland:

Why are humans moral? Patricia Churchland, author of “Braintrust: What Neuroscience Tells Us About Morality,” is here to explain how humans evolved to be moral beings. How did we go from the attachment and bonding between parent and child to the sophisticated moral landscape we have today? Churchland believes a big part of the answer is in the evolution of the mammalian brain.

I am encouraging to search for more on AgendaStevePaikin Channel on youtube.

read more »

Tags:
13/01/2012

Comments on Wojciech Załuski’s paper ‘On the Applicability of Evolutionary Anthropology in Legal and Moral Philosophy’

1. In his characteristically lucid and skillfully grounded paper Wojciech claims (1) that evolutionary anthropology (understood as a nontrivial view of human nature mainly based on evolutionary psychology) can be used fruitfully in the analysis of some questions of legal philosophy, and (2) that the relevance of evolutionary anthropology for moral philosophy is very limited. These claims strike one as being quite counterintuitive: after all, the issue of how natural selection has shaped our sense of morality, moral behavior, and moral intuitions is a rather heatedly debated topic, at least among philosophers and evolutionary psychologists. The prevailing view on this problem is that homo sapiens possesses at least a minimal innate moral competence, which is of an evolutionary origin. On the other hand, positive law, conferred by an act of legislation, seems to be of a much more conventional nature than morality. It follows that our sense of legality, legal behavior, and legal intuitions do not rest upon some hard-wired dispositions shaped by evolution. They seem to be influenced by the necessity to resolve in an efficient way some important issues which were absent in ancestral environments (e.g. legitimacy of state coercion, limitations of public power, contractual obligations).

read more »

Tags:
26/11/2011

B. Brożek, The ontology of law from a biological perspective (draft version)

We warmly invite you to pursue the draft version of the paper The ontology of law from a biological perspective by Bartosz Brożek.

Tags:
19/01/2011

Lukasz Lazarz. Draft: Wybór (choice making) i pojęcie użyteczności (utility) – AI vs psychologia i ekonomia.

choice and utility – projekt tektu zostal zainspirowany rozmowa na ostatnim seminarium. W ramach rozmowy postawiono mi zarzut, ze dokonuje w swoich pracach nieuzasadnionego przeniesienia zasad rzadzacych mechanizmem wyboru w ramach architektur poznawczych do sfery zlozonych czynnosci poznawczych wlasciwych czlowiekowi. W szczegolnosci zarzuty dotyczyly (1) nieuwzgledniania wynikow badan wspoleczesnej psychologii i ekonomii (2) powrot do archaicznego rozumienia uzytecznosci a la Bentham (3) w szczegolnosci nieuwzglenienie prac Kahnemana. W tym tekscie staram sie wykazac, ze w rzeczywistosci jest dokladnie na odwrot:  przedstawione w moich pracach rozumienie utilitarnosci esktrapolowane z architektur poznawczych (1) doskonale koresponduje z wynikami wspolczesnej psychologii i ekonomii (2) obydwa podejscia wzajemnie wspieraja sie i uzupelniaja (3) zasada maksymalizacji uzytecznosci  z wieloma zastrzezeniami wydaje sie jednak byc zalozeniem slusznym co wyraza sam Kahneman w artykule o znamiennym tytule: Back to Bethem? Exploartions of experienced utility.

 

 

10/12/2010

Tms method used to treat patients

Polish news on the patient that was woken up from vegetative state using tms can be found here. The article referred to will soon be available here.

05/12/2010

Lukasz Lazarz Emotions Worth Good Beauty

LLazarz emotions worth good beauty

Instead of usual txt hereby I attach a presentation aiming at throwing light on crucial concepts of Emotions, Worth, Good, Beauty (till now reserved for old fashioned philosophy) from point of contact of AI and cognitive psychology (cognitive architectures). In the first pages I put the plan of presentation which might be helpful in understanding of the particular slides. LL.

11/06/2010

Lukasz Lazarz. Abstract: “Normative methodology (cognitive logic) in frames of Cognitive Theory of Normativity. Solution to Jorgensen’s dilemma.”

Abstract here: LLazarz. Normative methodology obi .
Instead of usual short review I attach an abstract of the paper being prepared regarding normative methodology what toghether with prior papers on theory of norms constitutes almost full theory of normativity.
The text is being prepared for Cognitive Science workshps regarding influance of modern empirical sciences on philosophy of logic taking place in Amsterdam in December this year (the paper is not approved yet).
LL

Tags:
10/06/2010

Recenzja tekstu: Problem wolnej woli z perspektywy nauk biologicznych

Tekst podzielony został na cztery części: wprowadzenie, część historyczną, część empiryczną i podsumowanie. We wprowadzeniu autor stara się przekonać czytelnika dlaczego zagadnienie wolnej woli jest problemem i dlaczego jest to problem filozoficzny. Argumentem, który ma świadczyć za powyższą tezą jest istnienie dwóch głównych, przeciwstawnych sobie obozów filozoficznych (inkompatybiliści i kompatybiliści). Tak jedni jak i drudzy dysponują argumentami o podobnej mocy przez co w kwestii wolnej woli mamy ciągle status quo.  Żadna ze stron nie jest w stanie przekonać drugiej. (1) Pierwsza wątpliwość jaka się nasuwa dotyczy rozróżnienia na problemy filozoficzne i nie-filozoficzne. Czy zdaniem autora wystarczy by dany problem pozostawał nierozwiązany (tak jak zagadnienie wolnej woli) byśmy mieli już do czynienia z problemem filozoficznym? Czy to znaczy, że duża część problemów fizyki teoretycznej to problemy filozoficzne (środowisko fizyków bywa silnie spolaryzowane w przypadku pewnych zagadnień)? (2) Druga wątpliwość jest związana z rozszerzeniem struktury argumentacji pracy. Otóż, autor wiąże (skądinąd słusznie) zagadnienie wolnej woli z odpowiedzialnością moralną. Dziwi jednak stwierdzenie, że sam problem nieistnienia wolnej woli nie jest interesujący, dopiero powiązanie go z odpowiedzialnością moralną jest ciekawe. Wydaje się, że jest jednak inaczej, istnienie (lub nieistnienie) wolnej woli także jest ciekawym problemem filozoficznym (przykład, że dla samego Ecclesa problem wolnej woli był sam przez siebie problemem fascynującym). (3) Wątpliwość trzecia dot. pewnej technicznej kwestii w dyskusji pomiędzy inkompatybilistami i kompatybilistami. Otóż, jak w tej dyskusji rozumiany jest “los”? Czytając o roli losu trudno pozbyć się wrażenia, że spór o przyczynowość pomiędzy tymi dwoma grupami jest jedynie pojęciowy, a jeżeli tak, to mamy do czynienia z pseudoproblemem.

Część historyczna tekstu składa się z prezentacji stanowisk czterech filozofów: Arystotelesa, Augustyna z Hippony, Davida Hume’a i I. Kanta. Struktura tej części pracy oraz jej język sprawiają, że tekst czyta się bardzo przyjemnie a sam sposób przekazania informacji jest bardzo jasny. Jednakże, tutaj również można odnieść się do dwóch niejasności. (5) Autor zauważa, że Stagiryta nie odnosi się do problemu wolnej woli wyraźnie. Mimo tego, nie przeszkadza mu to w wyciąganiu takich wniosków jak “(WW) nie stanowi problemu w kontekście (TD)” (str. 8), czy proponowaniu tezy kontroli (str. 9). Być może jest to odczucie jedynie recenzenta, ale praktyka poszukiwania źródeł wszelkich problemów filozoficznych u “Platona i Arystotelesa” niekoniecznie jest uprawniona. Można zaryzykować stwierdzenie, że dokonuje się tutaj pewnego nadużycia (podobnie zresztą wtedy, gdy autorzy piszą np. o osobie u Arystotelesa etc.) Fakt pewnej zbieżności pomiędzy pismami filozofów starożytnych z filozofami epok późniejszych nie świadczy jednoznacznie za konkretnymi tezami współczesnej filozofii. Kolejną wątpliwość budzą pewne sformułowania, które pojawiają się w trakcie omawiania stanowiska Augustyna. (6) Otóż trudno przychylić się do tezy, że pojawienie się możliwości przewidywania zachowań człowieka (między innymi dzięki odkryciu “praw neurobiologicznych”) sprawi, że teza WW zostanie podważona a nasze czyny będą wydawać się gdzieś “zapisane”(str.13). Na naszym blogu umieszczony został filmik, na którym przedstawiona została sytuacja, w której osoba podejmuje pewną decyzję, ale uświadamia sobie ją dopiero 6 sekund po tym jak lekarz obsługujący fMRI się o niej dowiedział monitorując jego mózg. Ciężko uznać, że jego decyzja została gdzieś “zapisana”, ponieważ można było ją przewidzieć.

W części empirycznej (część trzecia pracy) zostają zaprezentowane: teoria psychonów J. Ecclesa, sławny eksperyment Libeta oraz hipoteza “iluzji świadomej woli” Wegnera. Autor z dużą kompetencją i jasnością przedstawia powyższe stanowiska wraz z ich oceną. Jedynie co może dziwić, to mała ilość “biologii” w części empirycznej. Być może warto byłoby zmienić tytuł, ponieważ sugeruje on rozpatrywanie problemu wolnej woli z perspektywy biologicznej podczas, gdy cała część empiryczna ma jedynie 10 stron a cały tekst 30.

Podsumowując, tekst dobrze napisany, interesujący, stanowiący ciekawe wprowadzenie w problematykę wolnej woli.

Tags: