Obrona antynaturalizmu. Wokół myśli F.A. Hayeka

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania przedstawiam kompletną (prawie) wersję Obrona antynaturalizmu. Wokol mysli F.A. Hayeka Brakuje w niej, tak jak sygnalizowałem jednego rozdziału który jest zaznaczony w środku wraz z jego planem. za tydzień nie będę mógł się bronić przed waszymi zarzutami – dopiero za dwa tygodnie. Plan był taki, aby skupić się na rozdziale poświęconym wyjaśnieniu naukowym.

Po ostatniej dyskusji mam kilka przemyśleń, z którymi poniżej chciałbym się podzielić:

1. Sądzę, że w rozdziale pierwszym niepotrzebnie zasygnalizowałem że będę wspierał model DN wyjaśnienia naukowego wg Hempla. Nie jest to do końca prawda. Z modelu tego biorę tak na prawdę tylko dwa elementy:

– to, że wyjaśnienie jest w istocie szczególnym przypadkiem rozumowanie, co jest w istotnej opozycji do modeli realistycznych wskazująch na to, że wyjaśnienia polega na przedstawienie łańcucha przyczyn;

– to, że istotne elementem tego rozumowania jest wskazanie jakieś uchwyconej prawidłowości występującej w wyjaśnianym fenomenie – nazwanie tej prawidłowości prawem natury / ananke może być co nieco mylące;

2. W pozostałym zakresie model jest uzupełniany przez myśl Hayeka i Groblera; Hayeka w tej części w której uznaje on, że wyjaśnienie to nic innego jak modelowanie; A Groblera w tej części w której proponuje on kryterium rozrozniania mocy wyjasniającej hipotez;

3. Odnosząc się zaś wprost do pytania (Radek i Bratek) czy teoria, której falsyfikowalność jest znikoma będzie naukowym wyjaśnieniem? Tak, będzie – nawet jeśli jej falsyfikowlaność będzie zerowa. Tyle, że może być marnym wyjaśnieniem. Każda inna, która wskaże jakiś fakty ja falsyfikujące i pozowoli tym samym na odpowiedź na większą liczbę problemów, będzie miała większą moc wyjaśniającą.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: