Obrona antynaturalizmu

Naturalizm. Założenia teoriopoznawcze. Teoria poznania według Hayeka Obrona antynturalizmu rozdz 1-3

 

Tags:

One Comment to “Obrona antynaturalizmu”

 1. Miałbym kilka uwag do b. ciekawego tekstu Marcina (rozdział I) (zgłaszam je pisemnie, bo prawdopodobnie nie dam rady być w piątek):
  (1) Może lepiej byłoby rozpocząć analizę od przeglądu rodzajów naturalizmu (ontologiczny, epistemologiczny, metodologiczny) i dokładniejszego omówienia zależności logicznych między nimi, a nie od opisu naturalizmu w naukach społecznych, filozofii umysłu, etyce. Taka kolejność – rodzaje naturalizmu, naturalizmy ‘w’ – wydaje mi się bardziej ‘naturalna’.
  (2) Przetłumaczyłbym angielskie fragmenty na polski. Mix językowy jest nieestetyczny (czego dowodem jest to zdanie:).
  (3) Marcin pisze, że ci, którzy by się zgodzili ze stawianą przez niego tezą (o antynaturalizmie epistemologicznym w naukach społecznych) są w ‘zdecydowanej mniejszości’. Myślę, że jest dokładnie odwrotnie: wśród social scientists wydaje się dominować pogląd, że social science to soft science a nie hard science (‘social science nie jest hard science’ to chyba trafna, choć mało precyzyjna, parafraza tezy głównej Marcina?).
  (4) Jeszcze co do tezy głównej (s. 22, wytłuszczoną czcionką); fragment “lub też uzyskane wyjaśnienia są krótkotrwałe (są falsyfikowane przez kolejne dane empiryczne)” wydaje mi się o tyle niezręczny, że – chyba wbrew intencjom Marcina – osłabia jego tezę główną: osłabia, bo sugeruje, że w naukach społecznych można jednak stosować metody nauk ścisłych, tyle że wyjaśnienia uzyskane takimi metodami są ‘krótkotrwałe’. Ta krótkotrwałość, jak rozumiem, miałaby odróżniać social science od natural science. Co to jednak znaczy, że są krótkotrwałe? Że są ‘szybciej’ falsyfikowane niż analogiczne wyjaśnienia np. w fizyce? Ale przecież można podać bardzo wiele przykładów ‘szybkich’ falsyfikacji w fizyce. Może lepiej usunąć ten fragment? Teza główna byłaby wtedy i mocniejsza i klarowniejsza.

  WZ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: