The Use of Knowledge in the Society – Hayek’s philosophy

Na piątkowe seminarium polecam uwadze następujące teksty:

1) The Use of Knowledge in Society

2) Economics and knowledge

i najważniejszy tekst dot. filozofii umysłu Hayeka zawartej w książce “Sensory Order” – niestety nie jest dostępny w Internecie wiec niniejszym go załączam:

G. R. Steele – Hayek’s Sensory Order

Postaram się do środy przygotować krótkie zestawienie najważniejszych tez, które umieszczę na stronie.

MG

Tags: ,

2 Comments to “The Use of Knowledge in the Society – Hayek’s philosophy”

 1. Niech mi pracodawca odpusci, ze tak pozytecznie wykorzystuje czas w pracy, ale to dobra przerwa miedzy kolejnymi umowami dostawy …

  Skoro przywołałeś Marcinie Hayeka w kontekście polemiki wobec poglądu wyrażającego możliwość symulowania aparatu poznawczego człowieka (strong AI) kilka słów komentarza:

  Z tych teksów jawią mi się min następujące poglądy:

  (1) Strong AI nie jest możliwe ze względów praktycznych. Zgadzam się (na razie). Jak przywołana przez BB na zajęciach niemożliwość obliczenia pogody ze względu na chaotyczność układów. Chaotyczność chaotycznością – praktyczna niemożliwość nie uprawnia nas od razu do tworzenia bliżej nieokreślonych bytów emergentnych i przypisywania im spekulatywnych właściwości. Najwygodniej jeszcze dorzucić coś o mechanice kwantowej i mieć wrażenie, że skutecznie przenosi się dyskusję na inny wymiar. To jest intelektualne lenistwo. Pogoda jest teoretycznie obliczalna – gdybyśm y mieli maszynę Turinga o nieskończonych zasobach obliczeniowych…. Temat ten zresztą także jest poruszony w książkach Penrose- komentarz do niego niżej.

  (2) Za tekstami Hayeka stroi tez pewna intuicja związana z tematem wyżej. Ze względu na złożoność przedmiotowej materii (umysłu) intuicja ta związana jest z subiektywnością, czy tez indywidualnością przekonań poszczególnych jednostek. TO wydaje się stać wbrew założeniom AI, które chciałyby ujednolicić mechanizm umysłu. Zastrzegam, ze tylko PREDYKUJE intuicję potencjalnych adwersarzy, mogę się mylic. Jednak w tej kontradyktoryjności poglądów nie ma zadnej sprzeczności. Hayek stanowi to co mainstreamie psychologii kognitywnej podstawę. Zbieznośc poglądów jest zauważalna nie tylko przeze mnie: „The thesis about the importance of the simplest mechanisms of spreading information finds its empirical support in the psychological research. Starting from Herbert Simon, psychologists put emphasis on the fact that people have a limited capacity to process information. Consequently, human beings have to adopt the simplified rules of decision making, which Tversky and Kahneman referred to as heuristics. It is also known that an excess of information can deteriorate (instead of improving) the quality of human decisions. Ideas of Hayek fit very well to such a vision of human mind.”
  Ale nie można z tych prawdziwych i stanowiących podstawę współczesnej psychologii poznawczej poglądów formowac zarzutów wobec strong AI, bowiem nikt nie chce ujednolicać wiedzy poszczególnych architektur kognitywnych w wydaniu strong… Czym bardziej będą złożone, im więcej damlibyśmy im czasu, tym większe subiektywne i indywiduaolne rożnice pomiędzy nimi. Jedność wiedzy a wspólnota mechanizmów rdzeniowych to dwie różne sprawy.

  (3) Wreszcie arguemty najbardziej na temat – zawarte w rozdziale – Sensory Order. Największym argumentem jest powoływanie się na twierdzenie Godla. I to jest najpoważniejszy argument, także stanowiący podstawę „ataku” Penrose’a na strong AI. Nie będę tutaj wylewal swoich wynurzen dotyczącej argumentacji Penrose – skomentuje tylko, ze autor nie wiedzi możliwości ucieczki z godloweskiej sieci poprzez min. przypadek bo ten dostępny jest maszynom tylko w formie pseudo (tak naprawde może on pochodzic z jednek obliczalnych układów chaotycznych), Zgadzam się z Penrosem, jednak wlasnie w mozliwosci zastosowania prawdziego przypadku upatruje rozniece pomiedzy czlowiekiem a maszyna (dlatego nie jestem az tak totalnym skrajnym zwolennikiem strong AI – wlasciwie to jestem odstroznym sceptykiem). W fenomenie przypadku znajduje swoje dosteona w otaczajacym mnie swicie matafizyke (Boga?). Ale tylko w pojeciu przypadku. Abstrahujac jednak od moich wątłych poglądów jest wiele powazniejszych kontragrumentow przeciw takim interpretacjom twierdzenia Godla (z tego co pamiętam jest tez jakis polski matemtyk Krajewski???).

  Reasumujac Marcinie poglady Hayeka nie mogą być podstawa do zanegowania założeń strong AI. Twierdzenie, ze sa wystarczajaca odpoweidzia jest tak samo dalekei od prawdy jak stwierdzenie dogmatyka strong AI, ze on już w zasadzie zbudowal sztuczne zycie na bazie domowego PCta.

  (4) Jako ostatni komentarz chciałem stwierdzić, że jako z przymusu bronię twardego stanowiska AI (strona AI). Nie dlatego, że w nie nie wierzę, tylko dlatego, że wiem jak ciężko broni się to stanowisko (chociaż wydaje mi się, że ciężar ten nie zawsze bierze się z merytorycznych względów Jednak wypowiadane czasem na spotkaniach poglądy niepokoją mnie z dwóch powodów.
  Po pierwsze kompletnie nie doceniacie powagi stanowiska opierającego się na intuicyjnym przesądzie o prawdziwości założeń strong AI (nie ktoś zarzuci mi, że piszę o przesądzie… a sam swojego przedasu nie zauważy…:) W tym przypadku polecam ksiązki Penrosea (notabene najlepszegop wspólcześnie znanego sceptyka w kwestii strong AI, ale sceptyka posugujcego się naprawdę rzeczowymi tj naukowymi argumentami kwestionującymi możliwość realizacji założeń strong AI). Ten kto przetrawi te książki zrozumie jaka ignorancją jest jednak zbywanie stanowiska strong AI bez pogłębionej refleksji.
  Po drugie taka wręcz aksjomatyczna wstrzemięźliwość wobec założeń strong AI uniemożliwia jednak naukową debatą dotyczącą natury człowika, której celem jest przecież znalezienie jak najbardziej ścisłej wiedzy o mechanizmach rządzących ludzkim umysłem – a jak mechanizmach to cel jawi się jeden – komputerowa aplikacja tych mechanizmów. Jak ładnie powiedział Łukasz #1, ta najlepsze matafora umysłu ludzkiego musi służyc nam jako drogowskaz, osiągalny, nieosiągalny ale jednak drogowskaz. To właśnie jest paradygmatem kognitywistyki. Odrzucanie tego celu jest dzisiaj w moim najgłębszym przekonaniu ignorancją. Jeszcze raz podkreślam, że nie polemizuję, czy cel jest możliwy do osiągnięcia czy nie – ale odrzucanie nauki, która w weryfikowalny sposób tworzy pewne teoretyczne modele zachowania, wiedzy tylko dlatego, że korzysta z tej metafory i co więcej, skutecznie je w pewnym zakresie falsyfikuje – jest moim zdaniem niedopuszczalne.

  *Przperaszam za kolawkwialzy i liczne bledy (daj tylko Bog nie ortograficzne)

  LL

 2. Proponuję przełożyć dyskusje na seminarium, ale żeby miała ręce i nogi to trzeba doprecyzować tezy (bo ja mam niejednokrotnie problem z wyczytaniem tychże z Twoich wypowiedzi). Jeszcze się nad tym zastanowię, ale wstępnie ujął bym to tak (moje tezy – nie tylko tezy Hayeka):
  1. Czy teoretycznie możliwe jest skonstruowanie maszyny, która mogłaby ogarnąć całkowicie procesy zachodzące w obszarze naszego OUN i tym samym trafnie predykować nasze indywidualne zachowanie lub też zachowanie jakiejś zbiorowości? Teza: to nie jest możliwe. Uzasadnienie sprowadza się do czterech punktów które rozwinę:
  – złożoność obliczeniowa;
  – ograniczona albo żadna algorytmizowalność procesów;
  – inherent two way interdependence
  – niedostępność poznawcza związana z funkcjonowaniem naszego aparatu poznawczego (to jest główna teza Hayeka)
  2. Czy teoretycznie możliwe jest skonstruowanie maszyny która mniej lub bardziej trafnie naśladować będzie procesy decyzyjne zachodzące w OUN? To jest możliwe – jak rozumiem nazwiemy to strong AI i w tym znaczeniu nie zamierzam tego kwestionować;
  3. Czy taka maszyna pozwoli nam na trafną predykcję zachowań indywidualnych i społecznych? NIE! Pozwoli na przybliżoną i w ograniczonym zakresie.
  4. Czy istnienie takiej maszyny zmienia cokolwiek istotnego w zakresie ontologii norm; NIE.

  To moje propozycje co do tez dyskusji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: